FR. PRESIDENT CELEBRATES 49TH ANNIVERSARY AS RELIGIOUS