Bachelor of Secondary Education Major in Filipino

Categories:

Ang Bachelor of Secondary Education Major in Filipino ay programang idinisenyo para sa mga magiging guro ng asignaturang Filipino sa edukasyong sekondarya na makagamit ng iba’t ibang kasanayan sa proseso ng pagkatuto at pagtuturo ng Filipino.

Ang programang Bachelor of Secondary Education Major in Filipino ng Universidad ng Negros Occidental-Recoletos ay naglalayong makapagtapos ng mga mag-aaral na makapamalas ng mataas na antas ng kaalaman sa pagtuturo ng wika at panitikang Filipino. Inaasahan din ang mga mag-aaral na makalikha ng mga kagamitang pampagtuturo at makagamit ng mga makabagong pagdulog, pagtasa at pagtaya sa pagtuturo at pagkatuto ng Filipino para sa ika-21 siglo.

 

Skills Development

 • Matatas na pananalita sa Filipino (Fluency in Filipino Language)
 • Pagsasadula (Dramatization)
 • Pakitang-Turo (Teaching Demonstration)
 • Pag-uulat (Class Reporting)
 • Pagpaplano ng Kurikulum (Curriculum Planning)
 • Paggawa ng Modyul (Module Making)
 • Paglikha ng mga Kagamitang Pampagtuturo(Instructional Materials)
 • Paggawa ng Banghay-Aralin (Lesson Planning)
 • Paggawa ng Komposisyon (Composition Writing)
 • Sining-Likha o Paggawa ng Portfolyo (Creative Work or Portfolio Making)

 

Curricular Requirement (Course Units Distribution)

Level Course Classification First Semester Second Semester Summer
First Year General Education 15 Units 12 Units
Professional Education 6 Units 6 Units
Mandated Courses 5 Units 5 units
Institutional Requirements 4 Units 3 units
Second Year General Education 3 units
Professional Education  3 Units 3 Units
Major Courses 18 units 18 Units
Mandated Courses 2 Units 2 Units
Institutional Requirements 3 Units 3 Units
Third Year General Education 3 Units
Professional Education 9 Units 12 Units
Major Courses 12 Units 12 Units
Fourth Year General Education 6 Units  
Professional Education 9 Units 10 Units
Institutional Requirements 1 Unit

 

Work Opportunities

 • Secondary Filipino Teacher
 • Grammarian / Editor in Filipino
 • Filipino LanguageTutor
 • Shadow Teacher
 • Filipino Department Head
 • Event Host
 • English as Foreign Language Tutor
 • Teacher Assistant
 • Call Center Agent
 • Speech Events Coach
 • Filipino Instructional Material Developer
 • Curricularist

 

Frequently Asked Questions and Contact Details

How much do I pay per semester (approximate)?   

c/o Accounting Office

How to enrol?  Program Entry Requirements?

c/o Registrar’s Office

Where to call ?

Please call College of Education at (034) 433-3390-92 local 191 & 135

Who to call ?

Please ask for:

Dr. Ma. Theresa H. Chavez  (Dean)

Mr. Remus S. Magbanua (BSEd Program Head)

Mrs. Cecille Marie G. Pacis (BEEd Program Head)

or Mrs. Imelda S. Matullano (College Secretary)

Social Media Details ?

UNO-R College of Education

https://www.facebook.com/UNO-R-College-of-Education-1007223550485

Curriculum is empty

Leave a Reply